BEBEKLERDE DUYU EĞİTİMİ

 

Bebeğin çevresi ile iletişime geçebilmesinde, bilgi ve deneyim kazanabilmesinde duyu organlarının payı büyüktür.

 

Bebekler duyuları aracılığıyla dünyayı keşfeder, yeni bilgiler edinir, haz alır, hatta tehlike oluşturabilecek durumları fark edebilir.

Yeni doğan bebekler, ani ışığa ve sese tüm vücuduyla tepki verirler. Ayak tabanlarına, avuçlarına, yanaklarına dokunulduğunda, bu durumdan haberdar olduklarını gösteren tepkiler verirler. Değişik tatları fark ettikleri, verilen yiyecekleri yeyip yemediklerinden anlaşılabilir. Keskin kokuları fark edebildikleri çok hafif bir kokuyu fark etmekte güçlük yaşadıkları da bilinmektedir. Bütün bu tepkiler, bebeklerin doğuştan getirdikleri doğal tepkilerdir.

Gelişme sürecinde doğuştan var olan bu tepkiler zamanla yerini amaçlı hareketlere bırakır. Bebekler doğal tepkilerden amaçlı hareketlere geçişinde duyu organlarını kullanırlar. Her duyu organı, hem kendi görevlerini yerine getirir ve geliştirir, hem de diğer duyu organları ile işbirliği içinde çalışır. Örneğin; bebek önce duyduğu sese sadece vücut olarak tepki verirken, daha sonra o sesin geldiği yöne doğru döner, bakar ve sese ulaşmak üzere uzanır. Başlangıçta bütün uyarıcılara tepki verirken, daha sonra uyarıcının özelliğine özgü tepkiler vermeyi öğrenir. Örneğin; bebek önce, gördüğü tüm yüzlere gülerken, zamanla sadece tanıdık yüzlere gülmeye başlar. Normal bir gelişme sürecinde duyu organları görevlerini yerine getirebilmek için basitten karmaşığa doğru bir olgunlaşma gösterir.

Öğrenme duyu organları yoluyla gerçekleşmekte, yeni doğan bebekler çevreyi tanımak için duyularını kullanmaktadır. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarından itibaren duyuların uyarılması gerekmektedir. Bu noktada ailelere düşen en önemli görev, bebeklerinin duyuları yoluyla çevreyi tanımalarına,farklılıkları ayırt etmelerine, benzerlikleri bulmalarına ve nesneler arasındaki ilişkileri anlamalarına destek olmaktır.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir