KİTAPLARIN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Resimli çocuk kitaplarının amacı çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimine katkı sağlamak, okuma alışkanlığı kazandırmak, estetik değerler kazandırmak ve hayal gücünü geliştirmektir.

Kitaplar çocukların;

 • Alıcı ve ifade edici dil gelişimlerini destekler, sözcük dağarcıklarını zenginleştirir, dili etkin ve düzgün bir şekilde kullanmalarını sağlar.
 • Gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunur.
 • Yaşamla bağlantı kurmalarına yardımcı olur.
 • Kendilerini ve içinde yaşadığı toplumun  insan ilişkilerini tanımasına yardımcı olur.
 • Yeteneklerini geliştirerek keşfetme olanağı sunar.
 • Dil, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur.
 • Kitap okuma çocukla anne baba arasında iletişim kurmasına yardımcı olur.
 • Kitaplardan insanları ve hayvanları tanımayı, sevmeyi öğrenir.
 • Sevme, anlama, saygılı olma, paylaşma, özür dileme, teşekkür etme gibi birçok sosyal kavramları öğrenir.
 • Kişiliklerinin bir parçası olan duygularını, değer yargılarını ve anlayış tarzlarını geliştirirler.
 • Kavramsal gelişimini destekler, soyut ve somut kavramları öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimini destekler.
 • Okudukları ve dinledikleri kitaptaki kahramanlarla özdeşim kurarak iyiye güzele ve doğruya yönelmelerine yardımcı olur.
 •  Çocuklara değişik kültürlerden örnekler sunarak onların yaşam deneyimlerinin gelişmesini sağlar.
 • Çocukların problemlere farklı çözüm yolları bulmalarına yardımcı olur.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir